Điều khoản và điều lệ

Các điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web này áp dụng cho trang web của chúng tôi tại www.kinhnghiemcacuoc.com và tất cả các trang liên kết đến www.kinhnghiemcacuoc.com. Trang web này là tài sản riêng, việc sử dụng trang web đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này.

Chúng tôi có quyền tuyệt đối để thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bất kỳ phần nào của các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn chịu trách nhiệm kiểm tra đều đặn các điều khoản sử dụng này để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. Miễn là bạn tuân thủ các điều khoản sử dụng này, chúng tôi cấp cho bạn một quyền sử dụng cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, giới hạn để truy cập và sử dụng trang web.

Điều khoản và điều kiện sử dụng Kinhnghiemcacuoc.com

1. Điều khoản với người sử dụng website

Bạn phải tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng trang web, trong bất kỳ trường hợp nào hoặc vì bất kỳ lý do nào. Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn. Nếu bạn là một trẻ vị thành niên, bạn phải tham khảo ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ về việc sử dụng phần nào của Dịch vụ phù hợp với bạn.

Chúng tôi liên tục thử nghiệm các tính năng, chức năng, dịch vụ, giao diện người dùng và sản phẩm mới mà chúng tôi đang xem xét tích hợp hoặc cung cấp thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền bao gồm hoặc loại trừ bạn khỏi các thử nghiệm này mà không cần thông báo trước.

2. Quyền bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi, theo đó thông tin thành viên sẽ được hệ thống lưu giữ trong tối đa 12 tháng. Trong suốt thời gian này, chúng tôi cam đoan không mua bán hoặc trao đổi thông tin với bên thứ ba nào. Sau 12 tháng, thông tin của người đọc sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống của chúng tôi.

3. Quyền sở hữu trí tuệ trên mỗi bài viết

Tất cả các nội dung bao gồm văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, âm thanh, âm nhạc, ảnh nghệ thuật và mã máy tính (gọi chung là “Nội dung”) được bảo vệ bởi quyền thương mại, quyền sao chép, quyền sáng chế, quyền nhãn hiệu, các quyền sở hữu trí tuệ khác và các quyền cạnh tranh không lành mạnh, trừ khi có quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản sử dụng này.

Trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi, bạn không được sao chép, tái bản, tải lên hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào cho bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ hoạt động kinh doanh thương mại nào.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (như bài viết cơ sở tri thức và tài liệu tương tự) để tải xuống từ trang web, miễn là bạn không xóa bất kỳ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao đó. Bạn chỉ được sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân phi thương mại của bạn và không được sao chép hoặc đăng thông tin trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện nào, không được sửa đổi bất kỳ thông tin nào và không được thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến các tài liệu đó.

4. Quyền từ chối truy cập website

Chúng tôi xin thông báo rằng việc truy cập của người dùng sẽ bị từ chối nếu họ vi phạm một trong các lỗi sau đây:

  • Tuyên truyền và lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy, không lành mạnh dưới mỗi bài viết trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng giá trị văn hóa và cam kết tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người.
  • Chia sẻ thông tin liên quan đến vấn đề chính trị, phản động, hoặc những hành vi chống đối Nhà nước. Chúng tôi khuyến khích mọi người tham gia vào các cuộc thảo luận xây dựng, nhưng không chấp nhận sự lạm dụng hay vi phạm pháp luật trong bất kỳ hình thức nào.
  • Thực hiện hành vi xâm nhập vào hệ thống của chúng tôi nhằm phá hoại hoạt động và làm chậm máy chủ. Chúng tôi đảm bảo an ninh thông tin cho người dùng và không chấp nhận bất kỳ hành vi vi phạm an ninh mạng hoặc xâm nhập vào dữ liệu của chúng tôi.
  • Sử dụng ngôn ngữ chửi rủa, xúc phạm đến văn hóa và các thành viên khác trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra một môi trường trực tuyến văn minh và tôn trọng nhân phẩm của tất cả mọi người, và chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi vi phạm này.

Chúng tôi cam kết xử lý các vi phạm theo từng trường hợp cụ thể. Biện pháp xử lý có thể bao gồm việc cấm truy cập người dùng trong một khoảng thời gian nhất định hoặc cấm truy cập vĩnh viễn. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, chúng tôi sẽ hợp tác với cơ quan pháp luật để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và áp dụng biện pháp pháp lý cần thiết.

Liên kết đến các trang web khác và Trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác của bên thứ ba trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhà tài trợ của chúng tôi và Facebook, và các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác có thể chứa liên kết đến Trang web của chúng tôi (Trang bên ngoài). Chúng tôi cung cấp các liên kết này như một tiện ích cho bạn, và không đảm bảo tính chính xác hoặc đáng tin cậy của nội dung trên các Trang bên ngoài.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web bên ngoài nào được liên kết và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác hoặc đáng tin cậy của bất kỳ tài liệu nào trên các Trang web bên ngoài đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web bên ngoài nào.

Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra và xem xét các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của Trang web bên ngoài trước khi tương tác với chúng. Bạn nên hiểu rõ rằng mọi hoạt động trên các Trang web bên ngoài đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và chịu sự quản lý của các bên thứ ba mà bạn tương tác với.

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng trang web của chúng tôi một cách cẩn thận và tự chịu trách nhiệm khi điều hướng đến các Trang web bên ngoài, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp, tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào các Trang web bên ngoài

Tổng kết

Chúng tôi hoan nghênh việc chúng ta có thể cùng nhau cải thiện trang web thông qua phản hồi và phản ánh từ người đọc. Chúng tôi sẽ sử dụng các phản hồi này để điều chỉnh và cải tiến những điều khoản và quy định hiện có, nhằm mang đến một trải nghiệm người dùng tốt hơn và đảm bảo tính răn đe hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web Kinhnghiemcacuoc.com. Việc tuân thủ các quy định và điều khoản này không chỉ giúp bảo vệ quyền và lợi ích của bạn mà còn đảm bảo môi trường trực tuyến lành mạnh và tôn trọng cho tất cả người dùng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và cam kết tuân thủ những điều khoản sử dụng trang web. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị và hữu ích trên Kinhnghiemcacuoc.com!